15 năm xây dựng và phát triển

carCRM là sản phẩm của GEN Software Company (GEN)

GEN là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được thành lập từ năm 2008. Với kinh nghiệm 15 năm trong phát triển phần mềm quản lý khách hàng (CRM), GEN đã phục vụ hàng ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam.

Làm chủ công nghệ

Thấu hiểu nhu cầu

Trao đi giá trị thật

FCAR Platform

carCRM là sản phẩm nằm trong FCAR Platform - Nền tảng chuyển đổi số ngành ô tô được phát triển bởi GEN Software.

Với carCRM, chúng tôi không chỉ mong muốn giúp doanh nghiệp ngành ô tô trang bị tư duy hệ thống, tư duy chuyên nghiệp trong công tác quản trị của mình, mà chúng tôi còn muốn carCRM sẽ là điểm khởi đầu để GEN cùng các doanh nghiệp ngành ô tô nâng cao năng lực số và sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của ngành ô tô tại Việt Nam

carCRM đồng hành cùng cộng đồng

Giúp doanh nghiệp quản trị -  Giúp doanh nghiệp bán hàng